Świadectwa z kursu KAMCH Październik 2022 Częstochowa


Na kursie KAMCh Pan Bóg potwierdził, że mnie kocha, troszczy się o mnie i jest ze mną w każdej
chwili. Pan Bóg odnowił i pogłębił we mnie charyzmat modlitwy wstawienniczej. Teraz dalej chcę
służyć braciom i siostrom we wspólnocie tak jak Bóg mnie pośle.
Aga
Pan Bóg na kursie przełamał mój schemat myślenia o tzw. modlitwie charyzmatycznej, ukazał mi co
jest podstawą tej modlitwy i gdzie jest jej źródło. Po kursie wiem, że chciałbym położyć większy
nacisk na modlitwę osobistą.
Rafał
Podczas kursu Pan Bóg dał mi wskazówki na dalsze życie. Pomógł mi otworzyć się na doświadczenie
głębszej modlitwy. Pan Bóg wlał w moje serce pokój, radość oraz motywację do głoszenia Jego Słowa.
Asia
Pan Bóg podczas kursu Kamch pokazał i dał mi bardzo wiele. To co wydawało mi się wadą okazało się
zaletą, Pan Bóg czynił mi nie to co ja chciałam, ale to co On uważał za słuszne, a wiadomo, że Pan Bóg
wie najlepiej.
Joanna
Na kursie Kamch Pan Bóg pokazał mi, że jeszcze nie wszystkie sfery mojego życia mu oddałam. Teraz
wiem, co jeszcze musze przepracować i zmienić. Wracam do domu z postanowieniem poprawy mojej
modlitwy. Dzięki sposobom i narzędziom, które poznałam na kursie mam nadzieję, że to osiągnę.
Ela
Podczas kursu Pan nauczył mnie jak walczyć o modlitwę osobistą. Dzięki modlitwie osobistej wiem, że
mogę się ubogacać i jeszcze lepiej jednoczyć się ze swoją wspólnotą. W czasie kursu Pan Bóg odkrył
we mnie charyzmaty i wlał w moje serce pokój.
Justyna
Bóg przemienił moje myślenie. Do tej pory nie wierzyłam w siebie. On dał mi przede wszystkim
odwagę, otwartość na drugiego człowieka, pokazał, że poprzez modlitwę osobistą i uwielbienie
wyrażanie miłości do Niego jest proste. On sam działał a ja się przestałam bać. Wracam do domu
„inna”, pełna wiary w siebie i ludzi. Uczestnicy i ekipa kursu dali mi poczucie bezpieczeństwa i
bliskości w Bogu.
Jola
Podczas kursu Bóg przebaczył mi grzechy i oddał siebie w Eucharystii. W tym czasie nauczyłam się
wielu rzeczy o modlitwie osobistej, wstawienniczej i wspólnotowej. Bóg dotykał mnie podczas całego
kursu. Postanowiłam, że po powrocie chcę jeszcze lepiej się modlić ukierunkowana na Jezusa, chcę
stawiać go sobie w centrum i uwielbiać Go bez skupienia się na sobie.
Ania

Pan Bóg w tym czasie pokazał mi, że powinienem w swoim życiu zacząć wszystko od początku czyli od
relacji. Teraz będę namawiał wszystkich we wspólnocie na ten kurs.
Adam
Podczas kursu Pan Bóg pokazał mi co stoi między Nim a mną. Trzy razy jednego dnia w, Słowie,
Psalmach a także w obrazach Pan Bóg pokazał mi co zmienić i jak to robić. Teraz chcę dalej trwać w
postanowieniu modlitwy osobistej. Chcę rozwijać swoje talenty we wspólnocie.