Formacja

Formacja w naszej wspólnocie oparta jest na kilku ważnych rzeczywistościach:
  1. Kerygmat – ma się wydarzyć w życiu osoby wchodzącej do wspólnoty, tak by czerpiąc z tego doświadczenia mogła głosić innym Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Pana i Mesjasza
  2. Charyzmat – otwartość na Ducha Świętego, jego charyzmaty, by Kościół mógł rosnąć poprzez posługę właśnie tymi darami
  3. Wspólnota -  doświadczenie żywego Kościoła, w którym poprzez wspólną modlitwę, służbę, bycie w małych grupach, budujemy relację z Bogiem i ze sobą wzajemnie.
  4. Podręczniki formacyjne – każdy kto podejmuje decyzję o zawarciu Przymierza z Bogiem i naszą wspólnotą wchodzi na drogę codziennej formacji Słowem Bożym. Te codzienne rozważania zamieszczone są w tematycznych podręcznikach formacyjnych. Korzystamy z podręczników formacyjnych przygotowanych przez Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca. 
  5. Szkoła Nowej Ewangelizacji – jest to istotna rzeczywistość formacji członków naszej Wspólnoty. Korzystamy z programu pastoralnego Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA), założonej przez Jose Prado Floresa, świeckiego ewangelizatora z Meksyku. Udział w kursach jest zgodny z założeniami formacji SESA.
  6. Szkoła animatora – to cykl spotkań dla osób, które prowadzą w naszej wspólnocie spotkania w małych grupach.
  7. Spotkania cotygodniowe – spotykamy się raz w tygodniu (informacje gdzie i kiedy w opisie poszczególnych Wspólnot), jest to czas dzielenia w małych grupach, wielbienia Boga na spotkaniu modlitewnym dla całej Wspólnoty oraz słuchania konferencji. Raz w miesiącu spotykamy się na Eucharystii.
  8. Diakonie – formacja w poszczególnych diakoniach ma swój program i założenia. Poprzez udział w nich członkowie wspólnoty rozwijają swoje talenty by nimi służyć w Kościele i dla Kościoła. By Królestwo Boże rosło.