O wspólnocie

Parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana Chrzciciela powstała przy parafii Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w 2011 roku jako środowisko ewangelizacyjne. Wspólnota została założona w wyniku kursów ewangelizacyjnych SESA (Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja) prowadzonych przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea oraz Gliwicką i Bytomską Szkołę Nowej Ewangelizacji, które od wielu lat działają w programie SESA.
SNE św. Jana Chrzciciela obecnie liczy ok. 250 członków, i znajduje się w ośmiu parafiach naszej Archidiecezji:
 
  1. Przy Parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie – odpowiedzialnym za SNE jest ks. Błażej Małolepszy i Michał Mączyński
  2. Przy Parafii św. Stanisława BM w Częstochowie – odpowiedzialnym jest ks. Michał Biedak oraz Aleksandra i Marcin Kupczykowie
  3. Przy Duszpasterstwie Akademickim Emaus w Częstochowie - ks. Michał Krawczyk oraz Agnieszka i Michał Rudnikowie
  4. Przy Parafii św. Stanisława BM w Wieluniu – odpowiedzialnym jest ks. Adam Młynarczyk i Zenona Stojecka.
  5. Przy Parafii św. Lamberta w Radomsku – odpowiedzialnym jest ks. Łukasz Mazurek i Małgorzata Raczek
  6. Przy Parafii św. Maksymiliana w Radomsku - odpowiedzialnym jest ks. Adam Mikoś i Ilona Minecka 
  7. Przy Parafii NMP Królowej Polski w Zawierciu – odpowiedzialnym jest ks. Sebastian Kosecki i Krzysztof Paliga
  8. Przy Parafii św. Stanisława BM w Ręcznie - odpowiedzialnym jest ks. Robert Glen i Sławomira Surowiecka
Założycielem i dyrektorem SNE jest ks. Michał Krawczyk – Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej.
Naszym marzeniem jest, by SNE było przy każdej parafii, jako jedna z grup duszpasterskich formująca katolików do ewangelizacji. Liderem świeckim SNE jest Emilia Stencel, formująca się w SNE przy parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie. Odpowiedzialni za Młodych Na Progu: Olga Klekot, Paweł Mączyński, Katarzyna Gonera, Magdalena Mączyńska.
23 sierpnia 2014 r. SNE św. Jana Chrzciciela została włączona w Program SESA.
 
Naszym celem jest formacja ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów tak, aby każdy katolik potrafił w prosty i praktyczny sposób przekazywać Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
Ten cel realizujemy w programie systematycznej formacji, składającym się
z kilkudziesięciu teoretyczno-praktycznych kursów. Chcąc służyć wszystkim ruchom i grupom w Kościele, nie utożsamiamy się z żadnym ruchem.
Nowy zapał wynika bowiem z osobistego doświadczenia spotkania z żyjącym Jezusem. Owocem głębokiej relacji z Chrystusem staje się pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny innym. Nowa metoda to głoszenie kerygmatu, czyli najbardziej podstawowych prawd wiary wspólnych wszystkim chrześcijanom. To biblijna prawda o wielkiej miłości Boga, o grzechu człowieka, odkupieniu w Jezusie.
O nawróceniu, mocy Ducha Świętego oraz wspólnocie Kościoła. Różne sposoby przekazu Ewangelii mają służyć przedstawianiu Ewangelii w sposób jasny i zrozumiały dla każdego odbiorcy.
Członkowie SNE św. Jana Chrzciciela biorą udział w licznych przedsięwzięciach ewangelizacyjnych. Prowadzą Kursy ewangelizacyjne w parafiach, Źródła Wiary, formują się w diakoniach.
SNE tworzą ludzie w różnych wieku (od 16 roku życia wzwyż). Najważniejsze dla nas jest pragnienie ewangelizowania i formowania się jako „uczeń w szkole Jezusa”
Pragniemy jak św. Jan Chrzciciel, wskazywać na Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana, nie zapominając o własnym wzroście. Formując się w duchu Nowej Ewangelizacji, zdobywamy mentalność ewangelizacyjną zgodnie z wizją SESA, która oparta jest na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach


źródło: Projekt Pastoralny SESA