ETAP I – PODSTAWY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

W Szkole Nowej Ewangelizacji formacja przebiega dwutorowo: codzienna formacja osobista, oraz kursy, które są formą rekolekcji. Kursy formacyjne prowadzone są na trzech etapach, które tworzą program pastoralny zwany Redemptoris Missio. Program ten ma na celu uformowanie świadomego i aktywnego członka Kościoła.
 

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW ETAPU I:

NOWE ŻYCIE

 • Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja
 • Jeżeli pragniesz doświadczyć spotkania
  z Jezusem i otrzymać Nowe Życie, Życie dziecka Bożego i Dziedzica Jego Królestwa, ten kurs jest skierowany właśnie do Ciebie! Będziesz mógł nawiązać lub odnowić swoją osobistą więź z Jezusem i Kościołem.

EMAUS

 • Emaus: Słowo Boże
 • Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

JAN

 • Jan: formacja uczniów
 • Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał
  u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji… tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii. Kurs Jan to kurs duchowości.

JEZUS W CZTERECH EWANGELIACH

 • Jeżeli chcesz lepiej poznać, bardziej pokochać
  i wierniej głosić Jezusa Chrystusa, nie przechodź obojętnie obok tej propozycji. Dzięki świadectwu czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, odkryjesz głębię poszczególnych Ewangelii. Ukazują one w pełni osobę Jezusa i prowadzą do poznania Jego samego i do osobistego spotkania się z Nim.

HISTORIA ZBAWIENIA

 • poznanie własnej historii jako części historii zbawienia
 • Ten kurs biblijny daje możliwość spojrzenia na najpiękniejszą księgę świata, Biblię, z głębszym zrozumieniem; nauczy cię korzystać z całego Pisma Świętego oraz pozwoli zobaczyć, że historia zbawienia zapisana na kartach Biblii jest  osobistą historią życia każdego z nas.

MOJŻESZ

 • Mojżesz: formacja wyzwolicieli
 • Śledząc życie Mojżesza możesz jako lider (animator) zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i wychodzić „poza pustynię”. Kurs ukazuje, jak stać się liderem otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Liderem, który sam będąc wolny, może uwalniać swój lud z niewoli i prowadzić go ku ziemi obiecanej, nie zapominając przy tym o przygotowaniu swego następcy, który
  kontynuowałby dzieło wyzwolenia. Kurs Mojżesz to kurs duchowości.

BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE

 • Błogosławieństwa: droga do szczęścia
 • Ten kurs jest dla osób pragnących żyć, na co dzień błogosławieństwami oraz chcących samemu stać się błogosławieństwem dla innych. Chcesz być chrześcijaninem pełnym nadziei i radości to kurs ten jest dla ciebie.