Spotkanie formacyjne animatorów i odpowiedzialnych w SNE


Spotkanie formacyjne dotyczy wszystkich animatorów i odpowiedzialnych za wspólnoty SNE w naszej diecezji  - zarówno świeckich jak i kapłanów
(MBZ, Błeszno, Emaus, WIeluń, Radomsko Lambert, Radomsko Max., Zawiercie, Ręczno, Witkowice).
Termin spotkania: 2 grudnia 2023 r.
             Rozpoczęcie godz. 9.00
             Zakończenie godz. 16.00
Prowadzący: s. Iwona
Koszt: 50 zł

Temat: ???

Program spotkania:
9.00     Przywitanie i modlitwa
9.30     Konferencja I
10.30   Przerwa
11.00   Konferencja II
12.30   obiad
13.30   Konferencja III
14.30   przerwa
15.00   Msza św.
16.00   Zakończenie