Spotkanie formacyjne animatorów i odpowiedzialnych SNE


Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich animatorów i odpowiedzialnych za diakonie oraz odpowiedzialnych za wspólnoty (kapłanów i świeckich) formujących się we Wspólnocie SNE św. Jana Chrzciciela

Program:
9.00     rozpoczęcie - Modlitwa uwielbienia
9.30     I blok tematyczny
11.00   przerwa
11.30    II blok tematyczny
13.00   obiad
13.45   pytania i odpowiedzi
14.45   zakończenie dla animatorów
15.00 - 17.00   SPOTKANIE DLA ODPOWIEDZIALNYCH ZA SL (KAPŁANI I ŚWIECCY)