Nowe Życie 13-15.10.2023 Częstochowa


Na kursie doświadczyłem, że Bóg mnie jeszcze bardziej kocha niż myślałem. Doświadczyłem Jego miłości, też w ekipie prowadzącej kurs. Należę do wspólnoty chrześcijańskiej i nie myślałem, żeby z niej rezygnować, ale teraz wiem, że na pewno,  na pewno nie zrezygnuję. Dzięki temu kursowi i ekipie prowadzącej chce się bardziej rozwijać duchowo.
Kocham Was i dziękuję.  Tomek
 
Kurs jest dla mnie pięknym duchowym przeżyciem, ale przede wszystkim spotkaniem z żywym Jezusem. To bardzo owocny czas i wierze, że będzie "bramą " do mojego nowego życia w obfitości z Bogiem i według Jego planu.
Emilia

Poznałem bezkres miłości i miłosierdzia Boga. Jezus jest pierwszy. Oddałem się Jego miłości. Nie jestem sam- Jezus jest ze mną. Jezus jest we mnie w sercu i niech trwa. Duch Święty jest i był ze mną. Poznałem dobro serc ludzkich.
Andrzej

 
Na kursie Nowe Życie Pan Bóg mnie odnowił,  dał mi naprawdę nowe życie w Nim. Oczyścił mnie z grzechów i nawyków, które mnie od Niego odciągały.  Oddałam Mu wszystkie zranienia i troski. Zmienił moje serce, oczyścił je z osądzania i złego nastawienia do innych. Czuję, że wprowadza pokój w moje małżeństwo i rodzinę. Wracam do domu i wspólnoty odnowiona i będę głosić Chwałę Pana!
Klaudia

Do kursu namówiła mnie koleżanka. Ja staram się żyć blisko Boga na ile jest to możliwe w codziennym życiu wśród otoczenia, które jest od Niego daleko. Staram się poszukiwać drogi do Boga i poznawać Go każdego dnia. Pozwalam Mu się prowadzić. Choć mój trudny i zaborczy charakter jest przeszkodą. Kurs pozwolił mi na nowo oddać to, czego jeszcze nie oddałam Bogu. Jestem taką osobą, która lubi mieć coś dla siebie i nie potrafi oddać kontroli. Podczas kursu powiedziałam stanowczo " już dość". Jezus jest moim Panem i oddaje wszystko- działaj. Wiem, że pewnie to oddanie będę musiała wciąż ponawiać, ale chcę walczyć ze swoimi słabościami i żyć dla Boga. Uważam, że kurs w tej formie jest doskonałym sposobem poznawania Boga i podstawowych wartości, którymi powinniśmy się kierować, ale jednocześnie uświadamia nam, że musimy wciąż i wciąż doskonalić się w drodze do ... świętości. 
Agnieszka.