Formacja Słowem 11.06.2020


Eucharystia to Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus to Bóg, który z miłości przychodzi na ziemię (Bóg z nami), oddaje życie (Bóg dla nas) i posyła Ducha Świętego (Bóg w nas). Eucharystia jest więc dla nas Obecnością, Ofiarą i Pokarmem/Komunią.

☑️BÓG Z NAMI - OBECNOŚĆ

Dwa tysiące lat temu Bóg stał się człowiekiem, aby być z tymi, których kocha. Ten, kto kocha chce być po prostu blisko. Bóg pokonał odległość Nieba, ogołocił się ze wszystkiego, przyjął postać sługi. A pod koniec życia stał się Eucharystią. Jego człowieczeństwo przeszło do SAKRAMENTÓW. Wszystko to dla ciebie - abyśmy mogli spotykać się na sposób fizyczny.

Czy jesteś w stanie pokonać odległość do kościoła, aby odpowiedzieć na spotkanie miłości i pragnienie bliskości ze strony Boga? W tylu naszych kościołach jest codzienna adoracja. Tyle mówimy o tym, jak ważny jest dla nas Bóg, a jednym ze sposobów wyrażania miłości jest po prostu zwykła codzienna obecność i bliskość. Nie da się opisać w jednym rozważaniu owoców codziennej adoracji. Jest ona przygotowaniem i przedłużeniem liturgii, czasem w którym uczymy się modlić, okazją do tego, żeby odkryć, że Bóg jest obecny w twoim życiu, czasem odpoczynku w Panu, okazją, by Bóg dotykał nasze serca namacalnie swoją miłością, szkołą harmonii życia (modlitwa/praca), spotkaniem które pilnuje naszego sumienia…

☑️BÓG DLA NAS - OFIARA

Eucharystia jest ofiarą. Aby udowodnić swoją miłość Jezus oddał się w nasze ręce. Nie potrafimy oglądać filmu Pasja, bo nie da się oglądać wymyślnych tortur i sposobów w jaki człowiek krzywdzi Boga a ostatecznie dokonuje egzekucji na Nim.

Każda Msza święta jest mistycznym uobecnianiem tych wydarzeń z Golgoty. Pomyśl, że Bóg za każdym razem przychodzi do twojego serca i daje siebie cały. Możesz z Jego obecnością zrobić co chcesz. Możesz zignorować i potraktować jak rzecz (wiele razy Jezus skarżył się na to św. Faustynie, że ludzie przyjęcie Komunii Świętej traktują jak coś martwego), można nawet zabić Go swoim grzechem, czy nawet - nie daj Boże - przyjęciem w stanie grzechu śmiertelnego (Ojciec Dolindo o takich ludziach - „rzeźnicy”). Jedynie nasza miłość może ukoić i wynagradzać ból serca Jezusa, tak bardzo krzywdzonego i w nas samych, i w innych.

☑️BÓG W NAS - KOMUNIA

Komunia jest pokarmem dla ducha. Bóg przychodzi i mieszka w nas. Daje siebie, daje siły, podnosi na duchu, przychodzi z Mocą z Wysoka. Ale tu chodzi o coś dużo więcej. Bóg zaprasza do wspólnego życia z Nim. Zaprasza do tego, co ma, do swojego domu - do Nieba, do życia Trójcy Świętej. Komunia to coś więcej niż zjednoczenie fizyczne - Bóg w twoim żołądku. To zjednoczenie, które powinno odbywać się na każdej płaszczyźnie życia: Bóg w twoich myślach, Bóg w twoim sercu, Bóg w twoich uczynkach. Nie da się być w Komunii z Bogiem, jeśli masz inne poglądy niż Jezus. Nie da się być w Komunii z Bogiem, jeśli uważasz że Go kochasz, a krzywdzisz Jego Ciało - nie przebaczasz komuś, ranisz kogoś.

Do doskonałej Komunii pewnie nam jeszcze daleko, ale wszystko zaczyna się od pragnienia serca, a Eucharystia jako lekarstwo na nasze grzechy będzie nas krok po kroku prowadziła w głębię Bożego życia i oczyszczała z tego, co grzeszne, nasze, ludzkie. Przyjmuj ją jak najczęściej, spotykaj się z Jezusem, a owocem tego zjednoczenia z Bogiem (tak jak dziecko jest owocem miłości mężczyzny i kobiety) będzie ŻYCIE WIECZNE +

← Wróć do listy