Formacja Słowem 15.05.2020


Miłość ma wiele barw. Jednym z jej odcieni jest przyjaźń. Dziś w Ewangelii Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi i uczy, co znaczy być Jego przyjacielem w praktyce. Znajdziemy tu 3 cechy przyjaźni.

☑️PRZYJACIÓŁ WYBIERA SIĘ SAMEMU

Miłość przyjacielska tym rożni się od miłości rodzinnej, że „rodziny się nie wybiera”, a przyjaciół tak. Jesteś dzieckiem Boga, a Bóg jest twoim Ojcem. Tych więzów nie da się rozwiązać, choćbyś nie wiadomo, jak się starał.

Z przyjaźnią jest nieco inaczej. Przyjaźń jest dobrowolną decyzją między dwoma osobami, dlatego w pewnym sensie jest wyższym, szlachetniejszym rodzajem miłości, bo jesteś całkowicie wolny: możesz się zaangażować w przyjaźń lub nie. Nikt tu nikogo nie zmusza. Nie musisz mieć przyjaciół, lecz jeśli masz dobrego przyjaciela, zyskujesz wielki skarb. Jesteś po prostu szczęśliwszy.

Jezus wybiera CIĘ na przyjaciela, bo tego chce. Nie musi tego robić, nie jest niczym zobowiązany. On po prostu tego CHCE. Chce, abyśmy oprócz więzów rodzinnych z Bogiem Ojcem, mieli również głęboką relację przyjaźni z Nim. Piękno tej relacji opiera się na całkowitej dobrowolności. Nie musisz tego robić. Możesz zostać z Bogiem w relacji podwładności: robota wykonana, obowiązek wobec Stwórcy spełniony, modlitwa i niedzielna Msza odfajkowana. Jezus zaprasza do czegoś więcej.

☑️ ŻYJESZ TYM, CZYM ŻYJE DRUGA OSOBA

Przyjaźń jest wtedy, gdy pojawia się u ciebie GŁĘBOKA WIĘŹ, która angażuje CAŁEGO CIEBIE do tego stopnia, że masz pragnienie poznawania drugiej osoby, wchodzisz w jej świat, spędzacie godziny na rozmowie, poznajesz jej tajemnice, dzielisz z nią swoje życie i sekrety, dzielisz się sukcesami i porażkami, a czasem nie potrzeba nawet słów, macie podobne poglądy na świat, ufacie sobie i ostatecznie pragniesz szczęścia tej osoby, uważając, żeby jej nie zranić i nie zdradzić jej zaufania.

Czy odkryłeś już zaproszenie do takiej relacji z Jezusem? Jest to coś więcej, niż relacja poziom pan-sługa, a nawet relacja rodzic-dziecko, dlatego dziś Jezus mówi, że już nie nazywa nas sługami, lecz przyjaciółmi, bo OZNAJMIŁ NAM WSZYSTKO, co usłyszał od Ojca mego. Innymi słowy: Jezus DZIELI się z nami swoim życiem, najgłębszymi tajemnicami…. i do tego samego zaprasza nas!

☑️ JESTEŚCIE MOIMI PRZYJACIÓŁMI JEŻELI CZYNICIE TO, CO PRZYKAZAŁEM

Od kiedy to Bóg stawia warunki? Czy to jednak Bóg stawia? Zastanówmy się. To są przecież podstawowe wymagania przyjaźni. Przyjacielem jestem wtedy, JEŻELI w jakiś sposób to okazuję. Co to za przyjaciel, który mówiłby mi, że jest moim przyjacielem, a robił wszystko przeciw mnie. Nie dziwmy się więc, że Jezus mówi, że jesteśmy Jego przyjaciółmi wtedy, gdy czynimy to, co przykazał.

A co przykazał? Nie zachowywać egoistycznie tej przyjaźni z Nim, lecz dzielić się nią z innymi. Przyjaźń nie może być skoncentrowana wyłącznie na sobie, bo stanie się dziwactwem i pośmiewiskiem. Dzięki prawdziwej przyjaźni stajemy się lepsi dla innych. Nasza ofiarna miłość wobec innych jest SPRAWDZIANEM przyjaźni z Jezusem. Można bujać w obłokach, unosić się 10 metrów nad ziemią na modlitwie, wzdychać „Jezu mój przyjacielu”, lecz jeśli nie przekłada się to na KONKRET - miłość względem innych - jest to oszukiwanie siebie.
----
Jezus zaprasza nas dziś do przyjaźni. Dobry przyjaciel to wielki skarb, który daje szczęście. Przyjaźń musi być obustronna, więc zweryfikujmy dziś jakim ja jestem przyjacielem, bo On jest ideałem. Nie znajdziesz lepszego +